Commissies Commissies
College van Kerkrentmeesters
  • br. J.J.L. Mooijaart (Voorzitter)
  • zr. T. Ras- Van Drongelen (Secretaris)
  • zr. L. Hollestein (Boekhoudster)
  • br. C. de Groot
  • br. F. Kreeft
  • br. H. Ras
  • br. J. Molthoff
Evangelisatiecommissie
  • zr. J. Ras-de Vlugt
Redactie Kerkblad "De Rank"
  • zr. C. van Zanten
terug