Contactgegevens Contactgegevens
Adres Kerkgebouw:
Gereformeerde Kerk Den Bommel
Molendijk 26
3258 LN Den Bommel
Tel: 06-23741980

Postadres
Gereformeerde Kerk Den Bommel
Beneden Oostdijk 18
3258 AB  Den Bommel
Email:gereformeerdekerkdenbommel@hotmail.com

Consulent:
ds. L.J. Lingen
Jacob Catsstraat 35
3245 RH  Sommelsdijk
Email:ljl@planet.nl
Tel: 0187-482944

Pastoraal werker:
ds. J.H. Becker
Strevelsweg 717
3083 LR Rotterdam
Email:jhbecker.001@hetnet.nl
Tel: 010-2360364

Preekvoorziener:
dhr. C. de Groot
Tel: 0187-611347
Email:mmdegroot@telfort.nl

Kosters
Henk en Thelma Ras (coordinatie)
Frans Kreeft
Email:gereformeerdekerkdenbommel@gmail.com

Jeugdwerk:
De Jeugdclubs worden samen met de Hervormde Kerk georganiseerd. De coordinatie is in handen van Ariëtte Hage.
Email:jeugdwerkdenbommel@gmail.com

Bankgegevens Kerk:
NL46 RABO 0308900383 o.v.v. Gerefeformeerde Kerk Den Bommel

Bankgegevens Diaconie:
NL98 RABO 0308901290 o.v.v. Diakonie Gerefeformeerde Kerk Den Bommel
 
 
 

 
terug